X

Hírek

2020. április 20-án kaptuk a hírt, hogy az Erős Gyula Alapítvány egyik legaktívabb, az Alapítvány céljai iránt leginkább elkötelezett tagja, Pulai Miklós többé már nem tud beleszólni a döntéseink kialakításába. Nagyon fog hiányozni, de szellemisége, korábbi véleménye szellemiségében mindig jelen lesz a Kuratórium tevékenységének alakításában is. Pulai Miki fantasztikus ember volt. Kortalan, minden iránt érdeklődő, nyitott. Mindig jó kedvű, és mindig azt mondta, ő olyan, mint édesanyja, aki 104 évet élt. Neki nem sikerült. Nagy veszteség! Nyugodjon békében, emléke tevékenységünkben is velünk él tovább.

Ünnepélyes keretek között került sor a 2015. évre meghirdetett Erős Gyula Pályázat díjátadására. A díjátadó ünnepségen megjelent az Alapító, a Kuratórium tagjai, valamint a Díjazottak. A Kuratórium megállapította, hogy, az ez évi pályázat sikeres volt, kimagasló szakmai és tudományos színvonalú pályázatokat érkeztek be.

A 2015. évi Erős Gyula Díj I. helyezettje Szécsényi Péter, pályázatának címe: „A TARGET2 egyensúlytalanságok természete”, a díjnyertes pályamunka letölthető a „pályázat díjazottjai mappából. Ez évben a dolgozatok kimagasló színvonala miattkét II. helyezetti díjat ítélt oda a Kuratórium, Flór Nándor László, pályázatának címe: „80 év tanulsága. Az Amerikai Egyesült Államok jelenkori válsága az 1929-1933-as Nagy Válság tükrében” és Tóth Ádám, pályázatának címe: „A nem konvencionális jegybanki eszközök vizsgálata DSGE modellkeretben”.
Az Alapító figyelemmel a személyi változásokra, - Füleky András úr és Villányi Miklós úr lemondott kuratóriumi tagságáról, Alapító két új tagot kért fel kuratóriumi tagnak Láng Andrea asszonyt és Juszt László urat. Alapító új egységes szerkezetű Alapító Okiratot fogadott el.
A Kuratórium döntése, hogy az Alapítvány a 2014-es évben nem ítéli oda az Erős Gyula Díjat, mivel a beérkezett pályázat színvonala nem érte el azt a szakmai színvonalat, amelynek alapján a díj odaítélhető lett volna.
Az Erős Gyula Alapítvány megköszöni támogatóinak az SZJA 1%-ából befolyt 10.167 Ft támogatást. Ezt a támogatási összeget, továbbá az Alapítvány korábbi tartalékaiból rendelkezésre álló forrásokat az Alapítvány céljainak megfelelően használta fel. Az Alapítvány immár 15. alkalommal sikeresen írta ki és bonyolította le a fiatal közgazdászok képzését támogató Erős Gyula nevét viselő pályázatát.
Ünnepélyes keretek között került sor a 2013. évre meghirdetett Erős Gyula Pályázat díjátadására. A jubileumi 15. díjátadó ünnepségen megjelent az Alapító, a Kuratórium tagjai, valamint a Díjazottak. A pályázatra összesen 9 dolgozat érkezett. A Kuratórium megállapította, hogy, az ez évi pályázat sikeres volt, mind a résztvevők számát illetően mind pedig a dolgozatok magas szakmai színvonala alapján is. A Kuratórium jeles külső szakemberek értékelésére támaszkodva hozta meg döntését, amely az első három díj mellé még egy különdíj odaítélését is eredményezte.

A 2013. évi Erős Gyula Díj nyertese ILYÉS TAMÁS. Dolgozatának címe: " A háztartások eladósodottságának statisztikai elemzése - egy új megközelítés". A díjnyertes pályamunka letölthető az Archívumból.
Az Alapítvány 2012.évi beadásra meghirdetett 2011. évi pályázatára sok nagyon magas színvonalú, a kiírási feltételeknek megfelelő pályázat érkezett Alapítvány elsődleges céljának megvalósítását jól szolgálták, a hazai felsőoktatásban résztvevő, makro-pénzügyi összefüggések iránt érdeklődő hallgatók alkalmazott közgazdasági kutatásainak ösztönzését. A sok kiváló pályamű nagy része olyan, amely hasznos tudományos publikációk, vagy annak alapjaként is értékesek lennének.

Az Erős Gyula Díj 2012 évi díjazottjai:

I. helyezett Gáspár Attila (dolgozata letölthető az Archívumból),
II. helyezett Dancsik Bálint, két harmadik helyezett részesült díjazásban,
III. helyezett Csontos Orsolya, III. helyezett Monostori Zoltán,elismerő oklevélben részesült Sulyok Réka.
Erős Gyula Alapítvány (adószám: 18232572-1-41) Az Alapítvány megköszöni támogatóinak az SZJA 1%-ából 2010. évben befolyt 382.261.- Ft-ot, amelyből 20.683.- Ft-ot – továbbá a korábbi évek tartalékából 70.130.-Ft-ot az alapítványi célnak megfelelően használt fel. A 2010. évi támogatásból 361.678.- Ft-ot, továbbá a korábbi időszak maradvány tartalékát, azaz 187.108.- Ft-ot a következő évre tartalékba helyezi az Alapítvány.
A Kuratórium úgy döntött, - mivel a 2010 decemberében kiírt „Erős Gyula Díj” pályázati kiírásra nem érkezett be pályamű, - hogy 2011. évben nem kerül kiadásra az „Erős Gyula Díj’. Ennek pénzügyi vonzataként az erre a díjra betervezett összeget a következő évre tartalékba helyezi az Alapítvány.
Az Erős Gyula Alapítvány (adószám: 18232572-1-41) megköszöni támogatóinak az SZJA 1%-ából 2009. évben befolyt 447.483 Ft-ot, amelyből 364.542 Ft-ot – továbbá a korábbi évek tartalékából 199.573 Ft-ot – az alapítványi célnak megfelelően az "Erős Gyula Díj-al" kapcsolatban használt fel. A 2009. évi támogatásból 82.941 Ft-ot tartalékba helyezett az Alapítvány. A korábbi időszak fel nem használt tartalékát, azaz 257.238 Ft-ot a következő évre továbbtartalékolja az Alapítvány.
Az Erős Gyula Alapítvány (adószám: 18232572-1-41) megköszöni támogatóinak az SZJA 1%-ából 2008-ban befolyt 110.194.- Ft-ot, amelyből 33.058.- Ft-ot az alapítvány céljainak megfelelően az „Erős Gyula Díj-al” kapcsolatban használt fel, 77.136.- Ft-ot pedig tartalékba helyezett. A korábbi években (2003-2007.) befolyt és fel nem használt – tartalékolt – támogatás összegét 379.675.- Ft-ot a következő évekre tartalékba helyezte az Alapítvány.